Ogólne warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Oferta i sprzedaż systemów do drukowania 3D XFAB® ("Produkty") za pośrednictwem strony internetowej www.dwslab.com ("Witryna") podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.

Przed wysłaniem zamówienia przeczytaj uważnie te ogólne Warunki sprzedaży. Możesz wydrukować kopię Ogólnych Warunków Sprzedaży na poniższym łączu.

 

A. INFORMACJE O SPRZEDAŻY

XFAB® i odpowiednie materiały eksploatacyjne ("Produkty") są produkowane przez firmę DWS S.r.l. ("DWS") z siedzibą w Via Lago di Levico nr 3, 36010 Zanè (VI) Włochy, włoska spółka zarejestrowana w Vicenza Company Register (REA) n. 324604 - kod fiskalny i podatek VAT IT 03424670242, kapitał spółki Euro 10.000,00 f.p. Kapitał netto na dzień 31 grudnia 2014 r. Euro 6.154.364.

Kontakty: DWS S.r.l. - biuro administracji przy Via Della Meccanica nr 21, 36016 Thiene (VI) Włochy, tel. +39 0445 810 810, email: info@dwslab.com, strona internetowa: www.dwslab.com.

 

B. FORMOWANIE UMOWY SPRZEDAŻY

W celu zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny można:

Zarejestrować się na stronie internetowej, wypełniając formularz rejestracyjny po dokładnym przeczytaniu informacji osobom, których dane dotyczą oraz ogłoszeniu informacyjnemu dotyczącemu korzystania z plików cookie;
Zakup Produktów jako "gość" Witryny, po dokładnym przeczytaniu tych danych osobom, których dane dotyczą oraz ogłoszeniu informacyjnemu dotyczącemu korzystania z plików cookie.
Jeśli chcesz, abyś złożył zamówienie na zakup jednego lub więcej Produktów, musisz uwierzytelnić się w celu uzyskania dostępu do Witryny, używając poświadczeń uwierzytelniających używanych podczas rejestracji na Witrynę (jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem), wypełnij zlecenie zakupu i Wysłać ją za pośrednictwem witryny do DWS, postępując zgodnie z instrukcjami.

Materiały eksploatacyjne są dostępne tylko dla właścicieli XFAB®.

Przed przesłaniem formularza zlecenia zakupu można je sprawdzić i poprawić błąd za pomocą koszyka, oznaczyć wybrane produkty i kliknąć przycisk "Usuń" lub "Aktualizuj". Wysyłając zlecenie zakupu, wyraźnie zaakceptuj i potwierdzisz te Ogólne Warunki Sprzedaży.

Językiem dostępnym do zawarcia umowy z DWS jest język angielski.

Zlecenie zakupu zawiera podsumowanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, informacje dotyczące Produktów i związanych z nimi cen, warunków płatności, warunków dostawy i kosztów.

Umowa uważa się za weszła w życie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia DWS za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem Witryny. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia zamówienia, sprawdź, czy możliwe jest filtrowanie spamu lub skontaktuj się z naszą obsługą klienta pod adresem customercare@dwslab.com.

Jeśli dane zamówienia zleceniodawcy nie są kompletne, nie będzie można przesłać zamówienia.

W przypadku, gdy Produkty nie są już dostępne, DWS niezwłocznie poinformuje Cię drogą elektroniczną, że umowa nie zostanie zawarta, wyjaśniając jej przyczyny. Jeśli zapłaciłeś już cenę Produktu, DWS zwróci odpowiednią kwotę.

Zlecenie zakupu zostanie zapisane w naszej bazie danych w trakcie realizacji zlecenia, aw każdym przypadku przez okres przewidziany prawem obowiązującym w celu spełnienia zobowiązań umownych. Możesz sprawdzić zamówienia zlecone w dowolnym momencie za pomocą swojego konta.

 

C. WARUNKI PRICE I PŁATNOŚCI

Cena każdego Produktu (włącznie z VAT) jest określona w powiązanym arkuszu produktu i nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną wymienione w szczegółach w zamówieniu przed jego przedłożeniem.

Możesz zapłacić zapłatę za pomocą jednej z następujących metod płatności:

Płatność przelewem bankowym
W przypadku zaliczki przelewem bankowym Zamawiane produkty będą przechowywane w magazynie, dopóki odpowiednia kwota nie zostanie wpłacona na konto bankowe DWS, co w każdym przypadku nastąpi w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zlecenia.

Szczegóły dotyczące banku: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Numer konta: 100000002173
BIC: IBSPIT2P
Nazwa posiadacza rachunku: DWS S.r.l.
Opis: numer zamówienia + imię i nazwisko.

W przypadku, gdy kwota należna nie zostanie zaliczona w ciągu 7 dni od dnia, w którym zlecenie zostało przyjęte, zamówienie zostanie uznane za nieważne.

 

Płatność z PAYPAL
Aby korzystać z tej metody płatności, klient z kontem PayPal musi tylko wybrać opcję PayPal w formularzu zamówienia. Po kliknięciu przycisku "Przejdź do systemu PayPal" na stronie potwierdzenia zamówienia zostanie wyświetlona strona logowania systemu PayPal. Zlecenie może zostać zawarte bezpośrednio z Twojego konta PayPal.

Kwota należna zostanie pobrana z konta PayPal bez dodatkowych opłat i waluty konta.

Jeśli nie masz jeszcze konta PayPal, będziesz mieć możliwość utworzenia konta PayPal podczas procesu płatności w systemie PayPal. W takim przypadku można płacić kartą kredytową.

Produkty są własnością DWS dopóki nie zostaną zapłacone w całości.

 

D. DOSTARCZANIE PRODUKTÓW

Produkty zakupione będą dostarczane tylko od poniedziałku do piątku.

Termin dostawy: w ciągu 12 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia i daty płatności. Firma DWS zastrzega sobie prawo do przekazywania innego terminu dostaw w czasie świąt.

Firma DWS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania agenta spedycyjnego i / lub działania siły wyższej.

 

E. KOSZTY DOSTAWCY

Dostawy Produktów we Włoszech są wysyłane ekspresowym kurierem pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Produkty mogą być również dostarczane w USA, Kanadzie, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, w Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Holandii , Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

W innych krajach prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem customercare@dwslab.com.

Koszty dostawy zostaną obliczone przed złożeniem zlecenia.

 

F. SPRAWDZANIE PRODUKTÓW

Po otrzymaniu Produktu użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy opakowanie jest nienaruszone, wolne od uszkodzeń, a nie mokre, a w każdym razie nie zostało naruszone. Powiadomisz niezwłocznie kuriera o wszelkich uszkodzeniach.

Po podpisaniu dokumentów kurierskich nie będziesz już uprawniony do roszczeń dotyczących zewnętrznych cech Produktu.

Jeśli dostarczone produkty nie odpowiadają zamówionym produktom, natychmiast powiadomisz DWS pocztą elektroniczną customercare@dwslab.com.

 

G. GWARANCJA WADY

Główne cechy Produktów są wymienione w odpowiedniej karcie produktu.

Obrazy i kolory Produktów w Witrynie mogą różnić się od rzeczywistych Produktów ze względu na techniczne cechy przeglądarki i wyświetlacze.

DWS gwarantuje, że produkty są wolne od wad w materiałach i wykonaniach przez okres 2 lat od daty dostawy ("Okres gwarancji"). Jeśli skargi zgłoszone przez użytkownika podczas Okresu Gwarancyjnego zostaną ugruntowane i zaakceptowane przez DWS, ten ostatni

Zwróci cenę zapłaconą lub usunie wadę lub wymieni wadliwy produkt, który zostanie dostarczony kosztem DWS w tym samym miejscu wskazanym w zamówieniu. Firma DWS może pobierać opłaty za brakujące lub używane akcesoria.

Z zastrzeżeniem utraty gwarancji, należy zawiadomić pisemnie i / lub pocztą elektroniczną na adres customercare@dwslab.com wszelkie wady i / lub usterki znalezione w ciągu nie później niż 2 miesięcy od daty odpowiedniego odkrycia.

Gwarancja jest wyraźnie wykluczona z tytułu wad i / lub wad Produktów wynikających z lub składających się na:

Wszelkie naprawy, modyfikacje i / lub modyfikacje nie autoryzowane na piśmie przez DWS;
Normalne zużycie materiałów;
Niewłaściwego użytkowania i / lub przechowywania Produktów.
W przypadku zwrotu Produktów po Okresie Gwarancyjnym klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie w transporcie i powinien zadbać o to, aby pakiet zawierał swoją wartość i płacił wszystkie koszty wysyłki i ubezpieczenia. Gorąco polecamy usługę śledzenia przesyłek.

H. PRAWO WYCOFANIA

Zgodnie z artykułami 52 i następującymi po włoskim kodeksie konsumenckim (dekret 206/2005 i późniejszymi zmianami) masz prawo odstąpić od umowy bez powodu, używając formularza dołączonego do każdego arkusza produktów, przesyłając go i wysyłając pocztą elektroniczną do działu obsługi klienta @ Dwslab.com w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Produktu lub w przypadku wielu Produktów zamówionych w jednym zamówieniu zakupu i dostarczonych oddzielnie od daty ostatniej dostawy. Data dostawy jest podana w dokumencie doręczenia.

Produkt zostanie odesłany do DWS w ciągu 30 dni od daty wysłania ogłoszenia o wycofaniu, na adres: DWS S.r.l., przy Via Della Meccanica No. 21, 36016 Thiene (VI) Włochy.

Skontaktuj się z naszą obsługą klienta pod adresem customercare@dwslab.com i wyjaśnij powód zwrotu, szczegóły dotyczące oryginalnego zamówienia oraz czy chcesz otrzymać zwrot lub wymianę. Po tym, otworzymy procedurę RMA jako obowiązkowy warunek zaakceptowania zwrotu lub wymiany zakupów. Firma DWS nie akceptuje zwracanych produktów bez procedury RMA.

Produkty muszą być nieużywane, nieuszkodzone i kompletne ze wszystkimi częściami i akcesoriami w oryginalnym opakowaniu iw takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Materiały eksploatacyjne nie będą akceptowane, jeśli opakowania lub uszczelnienia zostaną otwarte. W przypadku Produktów zniszczonych i / lub wykorzystanych nie zostanie przyjęta decyzja o wycofaniu.

Koszty dostawy ponosi DWS.

Po otrzymaniu Produktu firma DWS sprawdzi Produkty i, w przypadku ich zgodności z niniejszą klauzulą, firma DWS wyśle ​​do Ciebie powiadomienie o przyjęciu wycofania i poinformuje Cię o zwrotie zapłaconej ceny, która zostanie przeprowadzona przez DWS w Na czas.

W przypadku, gdy odbiorca i osoba, która dokonała zapłaty Produktu nie są tą samą osobą, firma DWS zwróci cenę Produktów zgodnie z niniejszą klauzulą ​​osobie, która dokonała płatności.

 

I. MEDIA - WŁAŚCIWY TRYBUNAŁ - PRAWO WŁASNE

Wszelkie spory wynikłe z lub w związku z sprzedażą i dostawą Produktów za pośrednictwem Witryny będą przekazywane do Usług Rozstrzygania Sporów w Internecie "RisolviOnline" i rozstrzygane zgodnie z jego zasadami (kliknij tutaj, aby uzyskać zasady http: // www. Risolvionline.com/sezione.php?sez_id=72&lng_id=14). W przypadku, gdy strony nie są w stanie znaleźć porozumienia, spór zostanie wyłącznie przedłożony i rozstrzygnięty przez Sąd w Vicenza we Włoszech. DWS zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania przed sądem, w którym ma miejsce zamieszkania.

Prawo włoskie jest prawem właściwym.

 

J. HELP DESK

W celu uzyskania informacji i zapytania skontaktuj się z biurem pomocy DWS:

Pocztą elektroniczną na adres customercare@dwslab.com
Przez telefon +39 0445 810 810
 

K. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma DWS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie można uzyskać dostępu do Witryny lub wysłać zlecenia zakupu z następujących przyczyn: siły wyższej, awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu firmy DWS, nieprawidłowego działania usług internetowych.

 

L. DWS IPR's

© 2015 DWS S.R.L. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Obrazy, zawartość, arkusz produktu strony internetowej to DWS S.R.L. nieruchomość. Jest wyraźnie zabronione kopiowanie, wykorzystywanie, reprodukowanie w całości lub w części zawartości serwisu bez pisemnej zgody DWS S.R.L.

XFAB® jest znakiem towarowym firmy DWS S.r.l.